Tính năng lọc thông minh
Kích hoạt lại

Close

Nhà sản xuất

Close

Operating System

Close

License - User Details

Close

Edition

Close

License Length

Close

Applications

Close

Type

Close

Series

Hình ảnh Mã NSX Tên NSX Mô tả Tồn kho Giá bán (đ) Đặt hàng
TMDSCCS-ALLN01 Texas Instruments CODE COMPOSER STUDIO IDE 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
MIKROE-736 MikroElektronika MIKROC PRO USB KEY PIC 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
52202-588 Custom Computer Services Inc. (CCS) PCWHD PIC10,16,18,24, DSPIC 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
TMDSCCS-ALLF01 Texas Instruments CODE COMPOSER STUDIO IDE 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
CWP-BASIC-NL Freescale Semiconductor - NXP SOFTWARE CW BASIC PERP NODE LOCK 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
TMDSCCS-ALLF03 Texas Instruments CODE COMPOSER STUDIO IDE 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
CWP-STANDARD-NL Freescale Semiconductor - NXP SOFTWARE CODE WARRIOR STD 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
TMDSCCS-ALLF05 Texas Instruments CODE COMPOSER STUDIO IDE 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
ATATMELSTUDIO Atmel ATMEL STUDIO DVD 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
CWA-PRO-FL Freescale Semiconductor - NXP SOFTWARE SUPPORT ANNUAL CW PRO 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
CWA-PRO-R Freescale Semiconductor - NXP SOFTWARE SUPPORT ANNUAL CW PRO 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
SW-QUARTUS-SE-FIX Altera QUARTUS PRIME SEFIX SUBSCRIPTION 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
52111-041 Custom Computer Services Inc. (CCS) PCM C-COMPILER PIC12, 16 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
MDK-ARM ARM KIT REALVIEW MCU DEVELOPMENT 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
MIKROE-1418 MikroElektronika LICENSE ACTIVATION VISUAL TFT 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
6002-549-000 Digilent, Inc. LABVIEW HOME BUNDLE 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
MIKROE-744 MikroElektronika MIKROPASCAL PRO KEY DSPIC PIC24 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
EA USBSTICK-FONT Electronic Assembly GmbH USB CHARACTER SET AND FONT EDITO 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
MIKROE-1730 MikroElektronika MIKROC PRO FOR FT90X LICENSE/ACT 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
MIKROE-1734 MikroElektronika MIKROBASIC PRO FOR FT90X COMPILR 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
 << < [1] 2 > >>    Trang 1 / 2

 Công ty Cổ phần TQCOM ®

Địa chỉ: Số 35, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (+84).3556.0023

Fax           : (+84).3556.0024

 

 

 

Lượng truy cập : 380253 lượt

Trực tuyến : 7

Bản quyền 2009 TQCOM J.S.C