Inductors, Coils, Chokes, Transformmers

Hình ảnh Mã NSX Tên NSX Mô tả Tồn kho Giá bán (đ) Đặt hàng
T44-6 Micrometals 6 Material Frequency Range 10 Mhz - 50 Mhz Color: Yellow (3 Sides) U = 8 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
T44-3 Micrometals 3 Material U = 35 Freq. Range 0.05 Mhz - 0.5 Mhz Color = Gray (3 sides) AL value = uH/100 Turns 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
T44-2 Micrometals 2 Material AL Values listed in µH/100 Turns Permeability = 10 Frequency Range 2 Mhz - 30 Mhz Color = Red 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
T44-17 Micrometals 17 Material 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
T44-15 Micrometals 15 Material 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
T44-12 Micrometals 12 Material 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
T44-10 Micrometals 10 Material 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
T44-1 Micrometals 1 Material AL Value listed in µH/100Turns Permeability = 20 Freq. Range = 0.5 Mhz - 5 Mhz Color = Blue 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
T37-7 Micrometals 7 Material 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
T37-6 Micrometals 6 Material Frequency Range 10 Mhz - 50 Mhz Color: Yellow (3 Sides) U = 8 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
T37-3 Micrometals 3 Material U = 35 Freq. Range 0.05 Mhz - 0.5 Mhz Color = Gray (3 sides) AL value = uH/100 Turns 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
T37-2 Micrometals 2 Material AL Values listed in µH/100 Turns Permeability = 10 Frequency Range 2 Mhz - 30 Mhz Color = Red 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
 1 2 [3] 4 5 > >>    Trang 3 / 18

 Công ty Cổ phần TQCOM ®

Địa chỉ: Số 35, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (+84).3556.0023

Fax           : (+84).3556.0024

 

 

 

Lượng truy cập : 369258 lượt

Trực tuyến : 69

Bản quyền 2009 TQCOM J.S.C