Tools and Equipments

Hình ảnh Mã NSX Tên NSX Mô tả Tồn kho Giá bán (đ) Đặt hàng
47028 Desco TAPE KAPTON HI TEMP 36 YDS 3/4" 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
3M5557-2MMSQ-100 3M (TC) 3M 5557 2MM SQUARES 100/PACK 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
47026 Desco TAPE KAPTON HI TEMP 36 YDS 1/4" 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
9786 3M TAPE DBL COATED 9786 8.5"X8.5" 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
4-5-F9473PC 3M (TC) TAPE VHB ADHESIVE TRANS 4"X5YD 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
5-4646-1S 3M (TC) 3M 4646 VHB 1" SQ - 5/PACK 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
2-5-467MP 3M (TC) TAPE TRANSFER ADHESIVE 2" X 5YD 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
897-24MMX55M 3M TAPE FILAMENT 24MM X 55M CLEAR 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
12X12-6-9626 3M (TC) TAPE ADHESIVE TRANSFER 12X12" 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
427-2X60YD 3M TAPE FOIL LINERED 2"X60YD ACRYLC 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
9495MP 3M TAPE DBL COATED 9495MP 1X60 YD 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
3M5557-2MM-DISC-100 3M (TC) 3M 5557 2MM-DISCS 100/PACK 0
SL Đơn giá
Liên hệ

Đặt hàng riêng
 [1] 2 3    Trang 1 / 6

 Công ty Cổ phần TQCOM ®

Địa chỉ: Số 35, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (+84).3556.0023

Fax           : (+84).3556.0024

 

 

 

Lượng truy cập : 386331 lượt

Trực tuyến : 23

Bản quyền 2009 TQCOM J.S.C