1206CG220J500NT
CAP CER 22pF, 50V, 5%, C0G, SMD 1206
CMR200T32768DZBT
Crystal 32.7680kHz 20ppm 6pF 50 kOhm -40°C - 85°C Surface Mount Cylindrical Can, Radial
NL322522-100J
SMD wire wound Chip Inductors 10uH, 5%
CDCM1802RGTT
IC CLK BUFFER 1:2 800MHZ 16QFN
CDSCB10M7GA119-R0
FM 10.7MHZ DISCRIM FOR TRF6901/3

 Công ty Cổ phần TQCOM ®

Địa chỉ: Số 35, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (+84).3556.0023

Fax           : (+84).3556.0024

 

 

 

Lượng truy cập : 341044 lượt

Trực tuyến : 40

Bản quyền 2009 TQCOM J.S.C