RC0805JR-07560RL
RES 560 OHM 1/8W 5% SMD 0805
CD11X-63V-222-K
CAP ALUM 2200uF, 63V, Radial
GP2Y0A02YK0F
SENSOR DIST MEASUR 150CM ANLG
NLV32T-100J
Fixed Inductors 10uH 5%
UQCSVA0R1BAT2A500
CAP CER 0.1pF 250V, ±0.1pF, A, SMD 0603

 Công ty Cổ phần TQCOM ®

Địa chỉ: Số 35, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (+84).3556.0023

Fax           : (+84).3556.0024

 

 

 

Lượng truy cập : 310385 lượt

Trực tuyến : 12

Bản quyền 2009 TQCOM J.S.C