97-3102A1810S
Circular MIL Spec Connector 4P Sz 18 Box Mount Socket Recept Solder
EMK212BJ106KG-T
CAP CER 10uF, 16V, 10%, X5R, SMD 0805
MP1496-000
FERRITE EMI PLATE 38MMX38MMX2MM
CA3127M
TRANSISTOR ARRAY NPN 16-SOIC
RJ14-0.25-330-J
RES 1/4W, 33 Ohm,5%, Axial

 Công ty Cổ phần TQCOM ®

Địa chỉ: Số 35, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (+84).3556.0023

Fax           : (+84).3556.0024

 

 

 

Lượng truy cập : 366883 lượt

Trực tuyến : 65

Bản quyền 2009 TQCOM J.S.C