RC0805JR-07430KL
RES 430K Ohm 1/8W 5% SMD 0805
RKT-3296W-472-R
POTENTIOMETER RKT-3296, 4.7K Ohm
0242.160UAT1
FUSE .160A 250V VLT BRRIER AXIAL
K5B RH 3.5x9x0.8
Ferrite Bead-RH Type 3.5*9*0.8
P502-006
CABLE SVGA EXTENSION HD15 M/M 1.83m

 Công ty Cổ phần TQCOM ®

Địa chỉ: Số 35, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (+84).3556.0023

Fax           : (+84).3556.0024

 

 

 

Lượng truy cập : 326414 lượt

Trực tuyến : 1

Bản quyền 2009 TQCOM J.S.C